Dodany: 2012-08-20 12:00:27

 

Czym jest testamentW każdym kraju obowiązuje zasada dziedziczenia, a więc osoby, które pozostają w związku małżeńskim, czy też dzieci – zawsze dziedziczą po swych najbliższych, inaczej jednak wygląda ta zasada, kiedy osoba, po której spadku się oczekuje – pozostawiła testament.

 

Wtedy prawo patrzy na jego zapisy i definiuje nowy podział majątku, zgodnie z tym, co zostało zapisane w testamencie. Oczywiście rodzina z racji dziedziczenia ma prawo do jego części jednak zgodnie z zapisami prawa spadkowego. Testament to zapis prawny woli osoby, która spisuje ów dokument. Testament jest ważny tylko wtedy, kiedy jest sporządzony w obecności notariusza.

 

Notariusz Katowice nie tylko uczestniczy w tym spisywaniu spadku, testamentu, ale również swoim podpisem i pieczątką zatwierdza ważność i autentyczność dokumentu, w razie, gdyby spadkobiercy nie mogli dojść do porozumienia, bądź też ktoś chciałby podważyć zapisy dokumentu. Notariusz Katowice często proszony jest o przechowywanie również tego dokumentu, by znajdował się w bezpiecznym miejscu. Notariusz Katowice jest zobligowany do jego ujawnienia po śmierci osoby, która jest jego autorem..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Czym jest testament
Nick: