Dodany: 2018-01-30 12:30:15
 

Zależności finansowe

Wszyscy zależymy finansowo od siebie nawzajem. Współczesny świat opiera się na wzajemnej wymianie dóbr i środków, także finansowych. Zaciągamy rozmaite zobowiązania a jednocześnie sami wielokrotnie jesteśmy wierzycielami.

Jeśli dłużnik z jakiegoś powodu nie wypłaca należnych zobowiązań na rzecz wierzyciela, być może potrzebny tu będzie komornik. Warszawa nie jest tu wyjątkiem, komornicy działają przy każdym sądzie Rejonowym. W samej Warszawie jest wiele kancelarii komorniczych działających przy sądach. Komornik ma za zadanie zgodną z prawem egzekucję zaległych wierzytelności. Działa na podstawie tytułu egzekucyjnego, wydawanego przez sąd.

Komornik może zająć rachunek bankowy i zabierać wpłaty na rzecz egzekucji komorniczej, może przyjść do domu dłużnika i zająć sprzęty a nawet zlicytować nasz majątek, łącznie z mieszkaniem na licytacji komorniczej. Właśnie tym zajmuje się komornik. Warszawa to miejsce, gdzie komornicy prowadzą postępowania wobec niewypłacalnych dłużników, także osób które na przykład nie płacą alimentów.

Dodaj nowy komentarz do artykułu Zależności finansowe
Nick: