Dodany: 2012-08-20 12:17:09

 

Na czym polega darowizna Często zdarza się tak, że nasza rodzina chcąc nam coś przekazać jakąś część majątku nie może tego zrobić bez prawnego poświadczenia, takiego faktu. Notariusz Katowice uczestniczy w przekazywaniu darowizny, jest on osobą, która poświadcza właśnie ten fakt.

 

Notariusz Katowice sam fakt stwierdzenia darowizny również musi potwierdzić, nie może złożyć podpisu pod takim aktem jeśli okazuje się, że nie brał czynnego udziału w tym procesie. Notariusz Katowice przyjmuje jednocześnie opłatę za poświadczenie złożenia darowizny w wysokości procenta ustalonego w prawie notarialnym. Procent ten nie może być wyższy od maksymalnego uznanego w prawie notarialnym. Kwotę, o której mowa opłaca zarówno jedna jak i druga strona darowizny.

 

Taka kwestia jest poruszana już poza wiedzą osoby, którą jest notariusz Katowice Notariusz Katowice przyjmuje jedynie opłatę, przy jednoczesnym udokumentowaniu tego faktu. Taka darowizna, którą przekazuje jedna osoba drugiej, czy też osoba firmie, czy na odwrót jest również w naszym kraju obarczona opłatą z racji opodatkowania, jeśli przekracza zarządzaną kwotę..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Na czym polega darowizna
Nick: