Dodany: 2018-01-30 12:36:12
 

W razie rozwodu

Podczas rozpadu małżeństwa, jedną z głównych kwestii do rozwiązania jest rozstrzygnięcie problemu zasiłku na dziecko i małżonka.

Czasami jednak zdarza się, że osoba z obowiązkiem wsparcia nie płaci alimentów na dzieci, a sprawę tą musi przejąć komornik. Warszawa nie jest wyjątkiem, miasto zamieszkują bardzo starzy dłużnicy alimentacyjni. Komornik, który ma tytuł egzekucyjny, najpierw sprawdza wnikliwie majątek dłużnika, zwykle jego konto bankowe. Pracodawca dłużnika jest również informowany o egzekucji przeprowadzanej przez komornika. Osoby windykowane otrzymują zazwyczaj pewną kwotę na utrzymanie, a wszystkie środki powyżej tej kwoty są przedmiotem egzekucji. Warto zauważyć, że kwota przyznanego wsparcia nie zależy od wysokości dochodu dłużnika, lecz od jego możliwości zarobkowych.

Określając tę ​​kwotę, sąd sprawdza, co osoba zobowiązana do wypłacania alimentów wie, jakie ma zatrudnienie i możliwości zatrudnienia i oblicza na tej podstawie wysokość zobowiązania. Czasami jednak komornik warszawa jest zobowiązany do efektywnego ściągnięcia wymaganej kwoty..

Dodaj nowy komentarz do artykułu W razie rozwodu
Nick: