Dodany: 2018-01-30 12:31:23
 

Wsparcie finansowe

Wszyscy polegamy na sobie finansowo. Dzisiejszy świat opiera się na wzajemnej wymianie dóbr i zasobów, w tym finansowych. Podejmujemy szereg zobowiązań, a jednocześnie jesteśmy wierzycielami dla innych osób.

Jeżeli jednak z jakiegokolwiek powodu dłużnik nie zapłaci zaległych zobowiązań, może być konieczne, by zainterweniował komornik. Warszawa nie jest tu wyjątkiem, przy każdym Sądzie Rejonowym działa przynajmniej jeden komornik. W Warszawie działa bardzo wiele kancelarii komorników, zajmujących się egzekucją zaległych należności. Zadaniem komornika jest zgodne z nakazem sądowym uregulowanie zaległego zadłużenia. Opiera się on na nakazie egzekucji sądowej. Komornik może mieć wgląd w konto bankowe i płatności dłużnika. Może udać się do jego domu i dokonać zajęcia komorniczego na urządzeniach dłużnika, a nawet zająć jego nieruchomość. Może sprzedać wszystkie pasywa dłużnika na drodze licytacji komorniczej.

To jest zakres działalności, w której pracuje komornik. Warszawa jest miejscem, w którym komornicy podejmują działania wobec niewypłacalnych dłużników, w tym tych, którzy nie wypłacają zasiłku na dzieci.

Dodaj nowy komentarz do artykułu Wsparcie finansowe
Nick: