Dodany: 2018-01-30 12:37:58
images/200px-Emblem-person-orange.svg.png58b4d.pnga2ee4.png Kiedy zaciągamy kredyt lub pożyczkę, tym samym zobowiązujemy się do regularnego jej spłacania. Niekiedy jednak na skutek nieprzewidzianych okoliczności, nie możemy jej spłacać.

Dodany: 2018-01-30 12:36:12
images/200px-Emblem-person-grey.svg.png997f7.png41eee.png Podczas rozpadu małżeństwa, jedną z głównych kwestii do rozwiązania jest rozstrzygnięcie problemu zasiłku na dziecko i małżonka.

Dodany: 2018-01-30 12:33:11
images/200px-Emblem-person-green.svg.png325af.pnga572d.png Kiedy para się rozstaje, jednym z najważniejszych do ustalenia kwestii jest ustalenie kwestii alimentacji na dzieci i współmałżonka.

Dodany: 2018-01-30 12:31:23
images/200px-Emblem-person-brown.svg.png08b80.png4c4d3.png Wszyscy polegamy na sobie finansowo. Dzisiejszy świat opiera się na wzajemnej wymianie dóbr i zasobów, w tym finansowych. Podejmujemy szereg zobowiązań, a jednocześnie jesteśmy wierzycielami dla innych osób.

Dodany: 2018-01-30 12:30:15
images/200px-Emblem-person-blue.svg.pngd44b5.png0afa5.png Wszyscy zależymy finansowo od siebie nawzajem. Współczesny świat opiera się na wzajemnej wymianie dóbr i środków, także finansowych. Zaciągamy rozmaite zobowiązania a jednocześnie sami wielokrotnie jesteśmy wierzycielami.