Dodany: 2012-08-20 12:03:43
images/600px-Check.svg.png086af.png To, czym jest spadek należałoby zacząć definiować od kwestii prawnej, kora związana jest z tym, czym jest on w swej istocie. Notariusz Katowice spadek określa jako zbiór majątkowy, który rozdysponowuje się pomiędzy osoby uprawnione, zgodnie z wolą osoby, po której spadek pozostał.

Dodany: 2012-08-20 12:00:27
images/600px-B-check.svg.png81921.png W każdym kraju obowiązuje zasada dziedziczenia, a więc osoby, które pozostają w związku małżeńskim, czy też dzieci – zawsze dziedziczą po swych najbliższych, inaczej jednak wygląda ta zasada, kiedy osoba, po której spadku się oczekuje – pozostawiła testament.

Dodany: 2012-08-20 11:58:24
images/256px-Myspace.svg.png3338c.png Niezależnie od tego, w jakim kraju żyjemy musimy pamiętać, że panują pewne zasady prawne, którymi należy się kierować. Notariusz Katowice również w notariacie światowym nie ustala zasad notariatu sam.

Dodany: 2012-08-20 11:54:18
images/256px-Googletalk.svg.png58e81.png W każdym kraju istnieje coś takiego jak notariat. W Polsce notariat to nic innego jak ogół osób zaufania publicznego, prawa notarialnego, które korzystając z zaufania publicznego mają za zadanie przygotowywać zgodnie z prawem nie tylko akty notarialne, ale również inne dokumenty, które mają za zadanie służyć użyteczności publicznej.